Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technisch woordenboek voor den Scheepsdienst in vier talen

met een bijvoegsel van scheepstermen Nederlandsch-Maleisch
Oderwald, Jan
Amsterdam: Kweekschool voor de zeevaart, 1931
Pagina's: xvi + 298 + 52

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 658.1-oder WNU (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands