Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Filosofisch lexicon

Grooten, J. & G. Jo Steenbergen
Antwerpen-Amsterdam: Standaard Boekhandel, 1958
Pagina's: 331

Vindplaats(en)
- Augustijns Historisch Instituut: H.MB.419/2 /
- Technische Universiteit Eindhoven: BEA 58 FIL (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, wijsbegeerte
taal: Nederlands