Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon van de yoga

Een verklarend handwoordenboek
Knopper, Helen & Boss, Chris
Amsterdam: Bakker, 1976
ISBN: 9060193849
Reeks: Universum reeks
Pagina's: 152

Vindplaats(en)
- Groot Seminarie Gent: L8 /
- Technische Universiteit Eindhoven: ZQD 76 KNO (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, wijsbegeerte
taal: Nederlands