Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ganesha. Kleine woordentolk der geesteswetenschappen

Magie, mystiek, occul­ tisme, theosofie en yoga
Leeuwen, A.J.H, van
Amsterdam: Theosofische Uitgaven-Uitgeverij De Driehoek, 1969
ISBN: 9061750075
Editie: 2
Pagina's: 243

Vindplaats(en)
- Groot Seminarie Gent: L8 /
- Universiteit van Amsterdam: UBM PK 72-724


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, wijsbegeerte
taal: Nederlands