Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Occulte woordentolk

Een handboek van Oosterse en theosofische termen
Purucker, Gottfried de
Pasadena-Den Haag: Theosophical University Press, 1981
ISBN: 9070328054
UDC: 141.332
Pagina's: 206

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Godgeleerdheid: M141.332
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 158-Depu-1


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis, wijsbegeerte
taal: Nederlands