Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Kort woordenboek van wijsgeerige kunsttermen

Wijnaendts Francken, Cornelis Johannes
Haarlem: Tjeenk WIllink, 1925
Pagina's: viii + 156

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Algemene Literatuurwetenschap: 82:1 / WIJN 1925
- Universiteit van Amsterdam: UBM P 70-3445


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis, wijsbegeerte
taal: Nederlands