Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Wijsgerige termen : verklarende woordenlijst in zes talen

Nederlands-Engels-Duits-Frans-Italiaans-Spaans
Cock, André de
Gent: Story-Scientia, 1974
Pagina's: ii + 80

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 14
- Universiteit Utrecht: 262517


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis, wijsbegeerte
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans