Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Media-begripsomschrijvingen

Studiegroep Oriëntatie Mediakursus
Amsterdam: Stichting Reclame-Onderwijs, 1969
Pagina's: 43

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UBM KVB 7031c (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: kennis, publiciteit,publieke opinie en gebruikersonderzoek
taal: Nederlands