Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Omroep ABC

Hilversum: college van perschefs van de Nederlandse omroepen, 1971
Pagina's: 156

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): 316.774.4 G OMRO
- Universiteit van Amsterdam: 413: CW 654.19 445/magazn


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie , publiciteit,publieke opinie en gebruikersonderzoek
taal: Nederlands