Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek : scheepvaart en visscherij : nederlandsch-engelsch, engelsch-nederlandsch

Dictionary : shipping and fisheries : dutch-english, english-dutch
Slater, B.A.
New York: The oceanic exchange company, 1946
Reeks: Oceco dictionary
Pagina's: 250

Vindplaats(en)
- Instituut voor Maritieme Historie Den Haag: IMH E1 0344 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Engels, Nederlands