Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Multilingual vocabulary of educational radio and television terms

English, French, German, Italian, Dutch, Spanish, Swedish
München: Hueber, 1971
ISBN: 3805802889
Pagina's: 189

Vindplaats(en)
- Hogeschool Zuyd Maastricht: 621.396(038)=007
- K.U.Leuven Faculteitsbibliotheek Letteren Aggregatie


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie , publiciteit,publieke opinie en gebruikersonderzoek
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans, Zweeds
register: ja