Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De schipperstolk: Vaktechnisch woordenboek voor de binnenscheepvaart (in drie talen)

ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
Stichting Nederlandse Particuliere Binnenvaart
Assen: Born, 1964
Pagina's: 149

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 16


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands
taal termen: Nederlands