Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma van de natuurkunde

Calmthout, M. van
Utrecht: Het Spectrum, 1990
ISBN: 902741937X
Reeks: Prisma Pocket
Reeksnummer: 2653
Pagina's: 194

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5 / 160
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 530.1-calm


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: natuurkunde , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands