Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technische natuurkunde. Woordenlijst

Centrale Taalcommissie voor de Terminologie
Delft: Waltman, 1949
Reeksnummer: N 5012
Pagina's: 55

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 356986


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: natuurkunde , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands