Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenlijst van de Nederlandsche Natuurkundige Vaktaal

Borgerhout: Secretariaat OMO, 1934
Reeks: Uitgaven van den Vlaamschen leeraarsbond
Reeksnummer: 6
Pagina's: 46

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Werktuigkunde: JP:62 Zc28


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: natuurkunde , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands