Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of General Physics six languages

English/ American, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Clason, William Elbertus
Amsterdam: Elsevier, 1962
Reeks: Elsevier's multilingual dictionaries
Pagina's: viii + 860

Vindplaats(en)
- Instituut Collectie Nederland Amsterdam: 53(038) Els (niet uitleenbaar)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A18357 / 1962


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: natuurkunde , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans