Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Glossaire des termes et défïnitions dans le domaine du frottement, de l'usure et de la lubrification

Paris: Tribologie, 1971
Pagina's: 184

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: B21984 / 1969 (versie van 1969)
- Technische Universiteit Delft: 13985056 (versie van 1969)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: natuurkunde , wetenschap en technologie (in combinatie)