Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Hydrauliek en pneumatiek

voor mobiele werktuigen
Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 1985
ISBN: 9066744995
Pagina's: 304

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: MGC185


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: hydrauliek en pneumatiek , techniek
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands
register: ja