Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Invloed van trillingen en schok op de mens

Verklarende woordenlijst
Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 1982
Pagina's: 12

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: natuurkunde , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Engels, Frans, Nederlands