Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Oppervlakteruwheid

Grondbegrippen en genormaliseerde gegevens
Belgische Vereniging van Werktuigkundigen
Brussel: Belgisch Instituut voor Normalisatie, 1970
Pagina's: 8

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: natuurkunde , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands