Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Accoustics dictionary: Quadrilingual

Woordenboek akoestiek: Viertalig
Reichardt, Walter
's-Gravenhage & Deventer: Nijhoff & Kluwer, 1983
ISBN: 9024727073
Pagina's: 112

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 9.1 / 174
- Universiteit van Amsterdam: FNWI Bibliotheek Scheikunde 264: 33.12 REI:1


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: natuurkunde , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal termen: Duits, Engels, Frans, Nederlands