Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Avifauna van Nederland

Lijst van de in Nederland waargenomen vogelsoorten en hun geografische vormen
Commissie voor de Nederlandse Avifauna
Leiden: E.J. Brill, 1962
Pagina's: 112

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: i535 NOU 6/4


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde
taal: Nederlands