Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Coleoptera neerlandica

Nieuwe naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied voor­ komende schildvleugelige insecten
Everts, Ed.J.G.
Zutphen: W.J. Thieme & Cie, 1925
Pagina's: vi + 140

Vindplaats(en)
- Nederlandse Entomologische Vereniging Amsterdam: 322: 05294 (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde
taal: Nederlands
register: ja