Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elseviers vlindergids van alle in ons land en overig Europa voorkomende dagvlinders

Higgins,L.H. & Riley, N.D.
Amsterdam: Elsevier, 1971
ISBN: 901000175X
Pagina's: 434

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Zoölogisch Instituut: 595.789 / HIGG wbse
- Nederlandse Entomologische Vereniging Amsterdam: 322: 15380


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde
taal: Nederlands