Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Dierenboekje

Dieren van de geheele wereld ingedeeld in verschillende groepen, welke alle alphabetisch gerangschikt zijn
Moor, A. de
Amsterdam: Mooyman & Zn, 1938
Pagina's: 43

Vindplaats(en)
- Universiteit van Tilburg: TFK A 8661


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde
taal: Nederlands