Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nederlandse en oudhollandse vogelnamen

Rynja, Liske F.
Huizen: Constantia, 1983
ISBN: 9070770016
Reeks: Orni-reeks
Reeksnummer: 2
Pagina's: 103

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Bibliotheek Linguïstiek: 801.31:393 / RYNJ 1983
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 598.3-Rynj-1


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde
taal: Nederlands