Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Diergaarde voor de Nederlandsche jeugd, met de benamingen in het Nederduitsch, Latyn, Fransch, Engelsen en Hoogduitsch

Haarlem: Wed A.Pz. Loosjes, 1820
Pagina's: 14

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 1087 A 79 (niet uitleenbaar)


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Latijn, Nederlands