Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De visschen van Nederland

Redeke, Heinrich Carl
Leiden: A.W. Sijthoff, 1941
Reeks: Fauna van Nederland
Reeksnummer: 10
Pagina's: 331

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A49325 /
- Rijksuniversiteit Groningen: i535 660B 11


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands