Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Prisma vogelboek

Sluiters, J.E.
Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 1958
Reeks: Prisma-boeken
Reeksnummer: 343
Pagina's: 216

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2131133 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: X7728 / 343


publicatietype: nomenclatuurlijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde
taal: Nederlands