Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Voorlopige WCC-standaard radiodiagnostische en nucleairgeneeskundig diagnostische verrichtingen

Zoetermeer: Nationale raad voor de volksgezondheid, 1990
Reeks: Publikatie Nationale Raad voor de Volksgezondheid
Reeksnummer: 1990/28
Pagina's: 29

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 1216032


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands