Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Voorlopige WCC-standaard termen voor classificaties en definities

Zoetermeer: Nationale raad voor de volksgezondheid, 1989
Reeks: Publikatie Nationale Raad voor de Volksgezondheid
Reeksnummer: 12/'89
Pagina's: 23

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: BPN B8930481 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands
register: ja