Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

WCC-standaardclassificatie van medisch specialistische verrichtingen

Zoetermeer: Nationale raad voor de volksgezondheid, 1988
Reeks: Publikatie Nationale Raad voor de Volksgezondheid
Reeksnummer: 4/'89
Pagina's: 242

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 1124013


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands