Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

WCC-standaardclassificatie stoffen naar farmacotherapeutische groepen en aangrijpingspunt

Zoetermeer: Nationale raad voor de volksgezondheid, 1989
Reeks: Publicatie
Reeksnummer: 22
Pagina's: 181

Vindplaats(en)
- Universiteit Utrecht: 1197832


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands