Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Elsevier's Dictionary of Public Health in six languages

English, French, Spanish, Italian, Dutch and German
Deblock,Nic.I.
Amsterdam: Elsevier, 1976
ISBN: 0444413952
Pagina's: viii + 196

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: 61 /
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 5230807


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans