Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Beknopt Nederlands-Frans Woordenboek voor verpleegsters en paramedicale assistenten

Jacobs, Louise
Bruxelles: Union professionnelle d'Auxiliaires médicaux de Belgique, 1941
Pagina's: 219

Vindplaats(en)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Frans, Nederlands