Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Genees-, ontleed- en ziektekundig zakwoordenboekje

bevattende de meest voorkomende uitdrukkingen en woorden bij de behandeling van zieken
Soetbrood Piccardt, W.A.L.
Batavia: Weltevreden, 1924
Pagina's: 4 + 108

Vindplaats(en)
- Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde Leiden: M gg 32 N (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Maleis, Nederlands