Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lexicon van de Psychologie

Sillamy, Norbert & Loggem, Manuel van
Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 1974
ISBN: 9027407487
Reeks: Prisma-boeken
Reeksnummer: 1621
Pagina's: 280

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GC 225/1621-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)
- LESSIUS Psychologie-Logopedie


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie
taal: Nederlands