Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Karakterkundig Woordenboek der Nederlandse Taal

Ubbink, G.
Baarn: Bosch & Keuning, 1951
Pagina's: 281

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: 4A14466 /
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 417.1-ubbi


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: gedragswetenschappen, psychologie