Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Begrippenlijst kernenergie

Nederlands Normalisatie Instituut, normcommissie 102a
Petten: Reactorcentrum Nederland, 1962
Reeks: RCN-nota
Reeksnummer: 101
Pagina's: 43

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: BM-- 4290


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kerntechniek , techniek
taal: Engels, Frans, Nederlands