Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Benamingen van bussen, nagels en pennen behorende tot de groep bevestigingsartikelen

Rijswijk: Nederlands Normalisatie-instituut, 1969
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 5504
Pagina's: 6

Vindplaats(en)
- Haagse Hogeschool: 640.9/BENA


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Nederlands