Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Tech-term Internationaal aanschouwelijk technisch woordenboek

Swanenburg, B.D.
Amsterdam-Brussel: Elsevier, 1958

Vindplaats(en)
- Universiteit Twente: CBa 038.1 t016


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek
taal: Nederlands
register: ja