Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Wasbehandelingstoestellen met elektrische beweegkracht voor huishoudelijk gebruik: benamingen

Electrical laundering machines for domestic use : nomenclature
Den Haag: NNI, 2000
Reeks: Nederlandse Norm
Reeksnummer: NEN 2379
Pagina's: 3

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Eindhoven


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Engels, Nederlands