Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Benamingen van walstuigen

Rijswijk: Nederlands Normalisatie-instituut, 1968
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN 5456
Pagina's: 4

Vindplaats(en)
- Saxion Hogeschool Enschede: 640.9 NEN 5456 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands