Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Bouten, schroeven, moeren en toebehoren

Verklarende zeventalige woordenlijst
Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 1985
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN-ISO 1891
Pagina's: 54

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: GE 40227/1891-1 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Spaans