Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Pallets voor goederenbehandeling

Termen en definities en viertalige woordenlijst
Delft: Nederlands Normalisatie-instituut, 1986
Reeks: Nederlandse norm
Reeksnummer: NEN-ISO 445
Pagina's: 16

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5000811 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: techniek , werktuigbouwkunde
taal: Duits, Engels, Frans, Nederlands