Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Vliegtuig, automobiel, motorrijwiel Dictionnaire, Flying and motoring dictionary

Nederlandsch/Engelsch - Engelsch/Nederlandsch
Strabel, A.
New York: The Oceanic Exchange Co, 1945
Pagina's: 145

Vindplaats(en)
- K.U.Brussel (KUB): 030.83 NE/EN 1945
- Universiteit van Amsterdam: UBM 2784 H 5


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: luchtvaart , techniek , transport , wegvervoer
taal: Engels, Nederlands