Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

5000 termen technisch Engels over Luchtvaart, Scheepsbouw en Scheepsmachines

Haar, D. van der
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1946
Pagina's: 158

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: Bibliotheek: WbMT 2C 155 (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands
taal termen: Engels, Nederlands