Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zeemans-Woordenboek behelzende een verklaring der woorden, by de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen, daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen, daaraan ontleend

een en ander voorzien met taalkundige opwerkingen en aanhalingen uit onderscheidene schrijvers
Lennep, Jacob van
Amsterdam: Gebr Binger, 1856
Pagina's: xi + 283

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 650 K 35


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands