Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van Scheepsbouw

Tideman, B.J.
Vlissingen: P.P. de Veij Mestdagh, 1861
Pagina's: vii + 447

Vindplaats(en)
- Technische Universiteit Delft: 09985072 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Nederlands