Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek voor de zeevaart in het Hollandsch-Maleisch-Fransch-Engelsch, met verklarenden Hollandschen tekst, ten dienste van zeevarenden, die de Indische wateren bezoeken

Badings, A.H.L.
Schoonhoven: S.E. van Nooten & Zn, 1880
Pagina's: viii + 387

Vindplaats(en)
- Instituut voor Maritieme Historie Den Haag: IMH N2 0576 (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Engels, Frans, Maleis, Nederlands